Budujwprawie to blog ekspercki, opisujący prawo procesu budowlanego. Chcemy się dzielić z Tobą naszą wiedzą na temat prawnych aspektów funkcjonowania budownictwa. Niezależnie od dziedziny prawa, której dotyczą – nie chcemy stawiać granic pomiędzy prawem cywilnym, prawem zamówień publicznych, prawem administracyjnym, prawem ochrony środowiska i tym podobnymi.

Construction law – prawo procesu budowlanego

Myślimy w kluczu construction law, a więc  prawa, które znajduje zastosowanie w odniesieniu do przedsięwzięć budowlanych i inżynieryjnych [J. Bailey, Construction Law, 2011]. Tak rozumiane prawo procesu budowlanego rozwija się nie tylko przez regulacje zawarte w aktach prawnych, ale także orzecznictwo sądowe i poglądy doktryny.

Chcemy, abyście nas rozumieli. To jest dla nas najważniejsze. Dlatego staramy się pogodzić prostotę języka z jakością przekazywanych treści.